Інструкції

Беріть участь у розвитку громади! 

Параметри громадського бюджету міста Конотоп (у редакції рішення міської ради від 28 лютого 2019 року (7 скликання, 35 сесія)

Напрями реалізації проектів:

транспорт; комунальне господарство; енергоефективність; культура; туризм; екологія; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист; спорт.

Максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 лютого по 20 грудня 2020 року.

Обсяг видатків, що планується спрямувати на реалізацію Проектів на 2020 рік – 500 тис.грн.

Мінімальна вартість для проекту: 20 тис.грн.

Максимальна вартість для проекту: 100 тис.грн.

Мінімально необхідну кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати проекту для включення до переліку проектів-переможців – 200 голосів.

Пункт супроводу знаходиться за адресою:  м.Конотоп, проспект Миру, 8, кабінет 400

 

Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста Конотоп:

Підготовка, подання  та публікація проектів в період: 01.04 – 18.07.2019;

Проведення перевірки та формування переліку проектів на голосування; 01.04 – 30.08.2019;

Голосування за Проекти: 02.09 – 01.10.2019;

Затвердження переліку проектів-переможців:  01.10 – 31.10.2019;

Планування до реалізації проектів: 01.11 – 29.11.2019;

Реалізація, звітування та оцінка результатів: 01.02.2020 – 20.12.2020;

Інформаційна кампанія: 10.01.2019 – 20.12.2020

Інструкція: голосування в електронній системі

Ознайомитися з висновками/ протоколами про перевірку проектів можна на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Громадський бюджет"

 

Інструкція для авторів: заповнення бланку-заявки проекту/пропозиції

Назва (не більше 10 слів)

Назва має бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

Приклади невдалих назв: «Комфортне місто», «Новий парк» тощо.

Вдалі назви: «Встановлення дитячого майданчика по вул….»  тощо.

Тип проекту (обрати зі списку)

Великий проект це проекти, що планується реалізовувати у місцях загального користування загальноміського масштабу, відвідувачами яких є мешканці всього міста, незалежно від місця проживання (наприклад, центр міста, зелені зони відпочинку, історичні місця тощо).

Малий проект   це проекти, що планується реалізовувати на території певного мікрорайону (кварталу, двору, прилеглої до певного закладу території), відвідувачами яких за сталою практикою є саме мешканці даного мікрорайону.

Категорія проекту (обрати зі списку)

Транспорт: покращення транспортної інфраструктури міста; удосконалення мережі та доступ до громадського транспорту; розвиток екологічного громадського транспорту тощо.

Комунальне господарство:  облаштування та озеленення територій; облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з безпритульними тваринами; утилізація відходів; поліпшення якості питної води тощо.

Енергоефективність: заходи, спрямовані на скорочення водо-, тепло- та електроспоживання; використання сучасних технологічних рішень тощо.

Культура: розвиток закладів культурного напряму у місті; організація культурного дозвілля населення міста (фестивалі, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо).

Туризм: розвиток туристичної інфраструктури; створення промоційних матеріалів та атрибутики; формування туристичних маршрутів тощо.

Екологія: охорона природних ресурсів; запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища тощо.

Освіта: розвиток установ позашкільної, шкільної, профільної та вищої освіти. Організація просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів тощо.

Охорона здоров’я: розвиток медичної інфраструктури, покращення доступу до медичних установ та доступності отримання медичних послуг тощо.

Соціальний захист: розвиток закладів та заходи соціального спрямування тощо

Спорт: розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів; популяризація спорту та здорового способу життя тощо.

Адреса місця реалізації проекту

Вказати місце реалізації проекту. Наприклад: м.Конотоп, площа Миру (паркова зона біля фонтану).

Назва установи/закладу (у разі наявності)

Вказати назву установи (закладу), на базі якої буде впроваджуватися проект.

Наприклад: Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Короткий опис

Стисло розкрити суть проекту і його актуальність, зазначити перелік укрупнених заходів, основні очікувані результати та цільові групи, на які спрямований  проект.

Рекомендуємо авторам проектів складати короткий опис після повного завершення заповнення форми.

Проблема

Ключовою ознакою проблеми є ситуація дискомфорту, яка наростає.  Правильно сформульована проблема має повністю відповідати очікуваному результату в майбутньому. Не виписуйте проблему занадто загально, проект повинен мати безпосередній вимірний вплив на вирішення проблеми.

Надайте детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо підготовки проекту. Зазначте до чого може призвести нереалізація проекту.

Мета проекту

Повинна відповідати проблемі. Потребує чіткого формулювання (одним – двома короткими реченнями).

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Доцільно надати обґрунтування, чому саме у запропонований спосіб планується вирішити проблему, яка стала підставою для підготовки проекту, і чи не існує іншого більш доцільного, або більш раціонального способу досягнення мети проекту.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдань)

Визначити цільові групи населення, на які спрямовані результати проекту. Чи це будуть усі жителі міста, жителі окремого району, відвідувачі однієї установи, або одна якась вікова або соціальна група (тільки діти; тільки діячі культури або ті, хто займаються спортом).

План заходів з реалізації проекту

План заходів складається відповідно до попереднього уявлення автора щодо послідовності та термінів його реалізації із зазначенням відповідних календарних місяців виконання заходів.

Отже, у плані заходів проекту необхідно зазначати «місяць» та назву заходу. Наприклад: «квітень» - «Проведення 1 тренінгу для… на тему….», «жовтень» - «Розміщення у друкованих засобах масової інформації статті…..» тощо.

Ключові показники оцінки результату проекту: економічні  (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту

Зазначте показники за якими буде вимірюватися та оцінюватися результат від реалізації проекту. Наведіть значення таких показників на даний момент і прогноз щодо них після реалізації.

Орієнтовна загальна вартість проекту

Вкажіть розмір загального бюджету проекту, розрахований у гривнях.

Очікуваний термін реалізації проекту

Вкажіть скільки місяців буде потрібно для реалізації проекту, зазначте орієнтовні дати початку та завершення проекту.

Зверніть увагу, що відповідно до «Календарного плану впровадження етапів громадського бюджету міста Конотоп» реалізація проекту має розпочатися не раніше 1 лютого 2020 року та завершитися не пізніше 20 грудня 2020 року.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту

Зазначте з якими складнощами виконавці можуть зіткнутися під час реалізації проекту. Які ризики та можливі шляхи їх зниження ви бачите?

Приклади схожих рішень

Зазначити чи є позитивний досвід інших міст щодо реалізації аналогічних рішень, вирішення проблемних питань, запропонованим способом.

Бюджет проекту

Бюджет має бути максимально деталізованим. Зазначте усі статі витрат, що необхідні для проекту.

Зверніть увагу, що відповідно до «Календарного плану впровадження етапів громадського бюджету міста Конотоп»:

мінімальна вартість для проекту  – 20 тис.грн.

максимальна вартість для проекту – 100 тис.грн.

Додатки до бланку-заявки проекту/пропозиції:

Ви можете додати до проекту файли (фото, схеми, креслення), що пояснюють вашу ідею. Файли завантажуються у систему. Максимальний обсяг кожного файлу – до 17 Мб.

Зверніть увагу, що додатки 1, 2 та 3 до бланку-заявки проекту/пропозиції мають бути підписаними, відсканованими та надісланими на електронну адресу: ekonomkonotop@ukr.net

 

Ті автори, які подаватимуть проекти у пункті супроводу (м.Конотоп, проспект Миру, 8, кабінет №400): при собі повинні мати копію паспорта або посвідки на проживання.

 

Завантажити бланк-заявку проекту з додатками (адаптована до роботи з електронною системою) можна на офіційному веб-сайті міської ради у розділі "Громадський бюджет"